Luz social media

אמיר לוז

אמיר לוז רשתות חברתיות במערכת החינוך.

אמיר לוז הוא בעל תואר שני בחינוך ונסיון של 15 שנה בשימושי מחשב בחינוך, אמיר לוז חוקר את השימוש בטכנולוגיות המידע במערכת החינוכית, ואיך להשתמש בהם בצורה אפקטיבית תוך שימוש ברשתות חברתיות. אמיר לוז מרצה מתמקד שימוש ב"אמצעי קצה" במערכת החינוך,  שימוש יעיל ברשת האינטרנט, מעדיף ומטיף להשתמש ברשת הקווית ככל האפשר, ומטיף להשתמש ברשתות החברתיות במערכת החינוכית. ובעד המודל של למידה מרחוק.

 

                                                אמיר לוז מומחה לשימוש רשתות חברתיות בחינוך 

אמיר לוז מומחה לשימוש רשתות חברתיות בחינוך

פרטים:

אמיר לוז הרב מימון 8 חולון

 

 

 

 

צרו קשר

תוכלו להשאיר הודעה בווטסאפ
אמיר לוז
עכשיו בימינו אנו צריכים לתכנן את החיים שלנו שבו נוכל לשלב את אמצעי הקצה ברשותנו ואינטרנט סביר על מנת להתחבר למרכזי למידה.
אמיר לוז מומחה לשימוש רשתות חברתיות בחינוך
אמיר לוז Amir Luz
social media at school

Share:

More Posts

רשתות חברתיות בחינוך

העולם שבו אנחנו חיים השתנה ומשתנה כל הזמן. הדור הנוכחי של המתבגרים גדל בעולם של רשתות חברתיות המשחקות תפקיד חשוב ביותר בחייהם. בני הנוער של

רק שאלה

למה אסירים  מקבלים חיסון לפני מורים?

כישלון הלמידה מרחוק

משבר הקורונה ושרשרת הסגרים זימנו אתגר טכנולוגי למערכת החינוך. אך החלטות גרועות של המשרד הממונה, בשילוב קשר חונק עם הספק המרכזי בתחום הדיגיטלי – מנעו

תקלות

תקלות ברשתות חברתיות או  אפילו בתוכנת חלונות עלולות להשבית את הלימודים, בשעה שזה קורה. היום היה למשל תקלה שהשביתה את גוגל ואת היוטיובכפי דווח בתקשורת 

Send Us A Message