שימוש טלפון נייד או טאבלט במהלך פעילות בית ספרית.

הנחיות משרד החינוך לשימוש בטכנולוגיה אישית  טלפון או טאבלט במהלך פעילות בית ספרית. על פי חוזר מנכ"ל ע' 1(א) של משרד החינוך, כל שימוש בטכנולוגיה אישית בכלל ובטלפון נייד בפרט במהלך השיעור ובזמן בחינות אסור בהחלט. יש להשאיר את המכשיר בתיק כשהוא במצב סגור וכבוי. אין להציבו בשום מקרה על השולחן בכיתה. השימוש במכשיר במהלך […]