פערים בלמידה מרחוק : הפערים הם לא רק  בהיביט הטכנולוגי אלא גם פדגוגי- מורים ותלמידים שיודעים ״ללמוד לבד״ לעומת מורים ותלמידים שהיו מורגלים בלמידה פרונטלית. האחרונים התקשו בלמידה מרחוק .
עוזר מאוד לילדים שההורים שלהם תומכים בלמידה מרחוק. לא רק ברמת הרעיון אלא ברמת הביצוע, ההכוונה , העזרה… וכאן יש פערים משמעותיים בין משפחות של הורים משכילים לבין אלו שלא..

למידה מרחוק

מסמך שהכינה הכלכלנית הראשית באוצר מזהיר שהשיטה שכפתה הקורונה עלולה להחריף את חוסר השוויון. הסיבה: פערים גדולים מאוד בגישה למחשב ולרשת האינטרנט בקרב תלמידים מרקע שונה מבחינה תרבותית או סוציואקונומית. 

 

הלמידה מרחוק תיצור פעריים חברתיים בין התלמידים למי שיש מחשב ולמי שאין למי שיש תשתית טובה ולמי שאין

הלמידה מרחוק  תיצור   פעריים  בין מי שיש לו מימנות שימוש במחשב לבין מי שלא, ובכך גם בין אוכלוסיות שונות, . ממומלץ לקרוא פה.
הלמידה מרחוק תיפגע באוכלסיות המוחלשות, למידה מרחוק מעניקה יתרון לתלמידים בעלי מוטיבציה גבוהה ויכולת ללמוד באופן עצמאי –מאפיינים בעלי הטיה סוציו-אקונומית ברורה. עם סגירת שערי בתי הספר, האחריות לחינוך הילדים נופלת על כתפי ההורים. הורים רבים ממעמד

סוציו-אקונומי נמוך מתקשים למלא את התפקיד הזה בזמן משבר בשל מחסור במשאבים חומריים וחינוכיים. נוסף על כך, הצורך להבטיח הכנסה שוטפת למשק הבית מאלצת הורים לצאת לעבוד גם בזמן המשבר ולהשאיר את ילדיהם ללא השגחה. כתוצאה מכך, מועצמים בקרב הילדים דפוסי התנהגות שמסכנים את בריאותם.