מדינה דמוקרטית או פשיסטית טוטליטרית?

לינוך ובריאות הקשר היניהם

אנו מאמינים שכל אדם הוא אחראי על גופו. לכן אדם שמתחסן ואדם שלא מחוסן אחראים על גופם וזכאים לומר את דברם, בעקבות המדיניות של הממשלה שמתבטאת כך :

מנכ"ל משרד החינוך, יגאל סלוביק, באולפן ynet: "תלמיד שיגיע ללא תוצאות בדיקה לבית הספר – לא ייכנס לבית הספר. מורה שלא יתחסן ולא רוצה להבדק – שיישאר בבית"
 
 עובד המוסד לא ייכנס למוסד אלא אם כן הציג למנהל המוסד או למי מטעמו
אישור "תו ירוק" או אישור על תוצאה שלילית בבדיקת קורונה מיידית 
האם הפכנו למדינה טוטלטרית שפוגעת בכבוד האדם וחירתו, האם מפלגת מרצ שמגינה על זכויות האזרח האם היא  פוגעת בחוםש הביטוי והמחאה כנגד אנשים שחושבים לדעתם שהחיסון לא טוב לא יעיל  או מסוכן..
אנו מאמינים שכל אדם הוא אחראי על גופו. לכן אדם שמתחסן ואדם שלא מחוסן אחראים על גופם וזכאים לומר את דברם,
לא יתאפשר לעובד שאינו בעל תו ירוק כאמור לעיל , לקיים
הוראה מרחוק כחלופה לעבודתו במוסד החינוך.
עובד ההוראה שאינו בעל תו ירוק ומסרב להציג בדיקה שלילית כנדרש בהתאם לאמור לעיל, לא יוכל להיכנס

למוסד החינוכי .היעדרותו תחשב כהיעדרות שאינה מוצדקת וככזו שאינה מזכה בקבלת שכר עבודה.

מבט אופטימי: להערכתי, התו הירוק יבוטל. עניין של חודשים. המשק לא בנוי להתמודד עם מאסות של אנשים שמצויים מחוץ למחנה. מליוני אזרחים לא יכולים להבדק על בסיס יומי, התשתיות לא יעמדו בזה. לממשל נגמר הכסף, וסגר כבר לא אופציה. הפרקטיקה תקרוס כליל עם הזמן. זמן לעמוד איתנים עד יעבור זעם.
אמוץ בן נבות.
לעומת זאת יש את הדיעה :
יש רגע שהציבור פשוט צריך להפסיק להיות פראייר. בשלב הזה אין שום בעיית הסברה. כולם יודעים את האמת – חיסונים מצילים חיים. מי שמסרב להתחסן יכול להיבדק על בסיס קבוע. כל השאר הם או טיפשים, או שואלי שאלות מקצועיים או אנשים שלא אכפת להם מעצמם ומהקרובים להם. זכותם, רק שיעשו בבית לבד.
מדיניות הממשלה צריכה לקחת בחשבון שלא כולם יקשיבו להמלצות משרד הבריאות ויתחסנו, זה א-ב של מדיניות ציבורית. חיסונים נחוצים להגנה על הפרט אבל לא יכולים להיות קו ההגנה היחיד הציבורי.
פרופ חגי לוין: יש דרך מאוזנת, דרך האמצע, להתמודדות ריאלית עם הקורונה תוך שמירה על בריאות הציבור. מגבלות: מידתיות, על בסיס אפידמיולוגיה ואיזון בין צרכים. חיסונים ובדיקות: בצורה מקצועית, על בסיס קידום בריאות. השקעה בבריאות, במניעה, בסביבה. לא "הכל קורונה" ולא "אין קורונה". חיים עם הקורונה