Luz social media

אמיר לוז רשתות חברתיות במערכת החינוך.

אמיר לוז הוא בעל תואר שני בחינוך ונסיון של 15 שנה בשימושי מחשב בחינוך, אמיר לוז חוקר את השימוש בטכנולוגיות המידע במערכת החינוכית, ואיך להשתמש בהם בצורה אפקטיבית תוך שימוש ברשתות חברתיות. אמיר לוז מרצה מתמקד שימוש ב"אמצעי קצה" במערכת החינוך,  שימוש יעיל ברשת האינטרנט, מעדיף ומטיף להשתמש ברשת הקווית ככל האפשר, ומטיף להשתמש ברשתות החברתיות במערכת החינוכית. ובעד המודל של למידה מרחוק.

 

                                                אמיר לוז מומחה לשימוש רשתות חברתיות בחינוך 

אמיר לוז מומחה לשימוש רשתות חברתיות בחינוך

פרטים:

אמיר לוז הרב מימון 8 חולון

 

 

 

 

צרו קשר

תוכלו להשאיר הודעה בווטסאפ
אמיר לוז
עכשיו בימינו אנו צריכים לתכנן את החיים שלנו שבו נוכל לשלב את אמצעי הקצה ברשותנו ואינטרנט סביר על מנת להתחבר למרכזי למידה.
אמיר לוז מומחה לשימוש רשתות חברתיות בחינוך
אמיר לוז Amir Luz
social media at school