חינוך

למידה בצל הקורונה 4 נקודות למחשבה

האם אפשרי מתווה הלימוד של משרד החינוך.

לקחת את המערכת הבית ספרית (כמעט) ולחשוב שאם עושים אותה דרך הזום זה למידה מרחוק, זו הבדיחה הגדולה ביותר.
זו אפילו לא הוראה מרחוק אלא מילוי הוראות של בית הספר מול המשרד שכבר מזמן לא מחנך את אף אחד, בטח לא את הילדים. (שירה ג'רג'י)

משרד החינוך :

"אחת המטרות המרכזיות של מערכת החינוך בישראל היא שיפור תהליכי הוראה למידה והערכה באמצעות טכנולוגיות מתקדמות והתאמתה למאה 21. יותר ויותר בתי ספר עוברים ללמידה בסביבה מתוקשבת במתכונת של 1X1 שבה לכל תלמיד בכיתה יש מכשיר קצה: מחשבים ניידים, טאבלטים וסמארטפונים.  הלמידה בסביבה מתוקשבת מתרחבת. יותר ויותר מורים משלבים את המחשב בשיעור. במקביל לידע, רוכשים התלמידים מיומנויות למידה הרלוונטיות לתלמידים במאה 21. מיומנויות אלו כוללות:

  1.  פיתוח של "לומד עצמאי": למידה התנסותית פעילה בה התלמיד מבנה את הידע בעצמו.
  2. מיומנויות של למידה שיתופית: הידע הנרכש מועבר לרשות הרבים במרחבי למידה שיתופים.
  3. מיומנות למידה דיפרנציאלית:  מותאמת לשונות בין התלמידים ולסגנונות למידה מגוונים.
  4. מיומנויות חשיבה מסדר גבוה.

שילוב הטכנולוגיה בהוראה צריכה להיעשות בצורה מאוזנת ומושכלת במקומות בהם לטכנולוגיה יש ערך מוסף להוראה בדרך מסורתית. שילוב נכון של טכנולוגיה בשיעורים יכול לשפר את איכות ההוראה, ליעל את ידע התלמיד לשימוש בתחומי דעת שונים ולטווח ארוך ומסייע בתהליכי הערכה.