חינוך

למידה מרחוק בצל הקורונה 3

השימוש בלמידה מרחוק מהווה השקפה שונה על מבנה בית הספר ועל מהלכי הלימוד אך יש כמה נקודות שיש להתייחס.


המשבר מחריף פערים. מי שלא נגיש לטכנולוגיה ומי שהתלמידים והמורים שלו לא מוכנים, נמצא עכשיו הרחק מאחור. הבעיה היא שבמרבית המקרים אלו אותן קהילות שסובלות מהעדר נגישות והעדר מוכנות. שרובם נמצאות בקצה הנמוך של המבנה הסוציולוגי..
הנגישות לטכנולוגיה נובעת גם האם יש בבית אינטרנט או תשתית אינטרנטית ראוייה, האם בבית יש בכלל מחשב , האם לכל תלמיד יש מחשב על מנת לתרגל או לעבוד .

הלימוד בצל קורונה הוא בעצם שימוש ברשת האינטרנט

האתגר הגדול ביותר הוא מוכנות ללמידה עצמית.אוטודידקטיות מי שיצליח הוא מי שהתלמידים שלו יודעים ללמוד בעצמם, לוקחים אחריות על הלמידה שלהם, לא מפחדים לנסות וללמוד מטעויות, שואפים לדעת ולהתאמץ. לעומתם, תלמידי מדינות השינון, נמצאים בסיכון גדול. מי שלא לא ילמד בעצמו ויחכה שהמורה ילמד אותו סופו שיפגר הרחק מאחורה.המורה הופף מבעל הידע למנהל הידע…


מבחינת הלומדים, הלמידה הדיגיטלית נתפסת כמותאמת אישית, אפקטיבית ומהנה.
למידה מותאמת אישית היא אתגר קשה למערכת החינוכית. קושיו נובע מכך שעל אף מובנותו, הרי שפתרונו חמקמק. השימוש בטכנולוגיה; ברשתות ובכלים ללמידה אדפטיבית מקוונת המותאמים לתכנית הלמידה בבית הספר- כך שכל תלמיד יקבל מענה לימודי מותאם ליכולת ולקצב שלו. ​ נמצא שלעיתים הלמידה יכולה לגרום לתסכול עקב כשלון של המורה או הלומד להתחבר פיזית למערכת החינוכית. מבחינת המערכת, בהעדר אפשרות להתכנס בכיתות, הלמידה במרחב המקוון הפתוח יוצרת סביבות למידה חדשות, הנשענות על למידה מרחוק, שימוש בחומרי לימוד פתוחים ותכנים דיגיטליים, המסייעים לפיתוח מיומנויות כמו אוטונומיה מחשבתית, לתחושת בעלות של תלמידים על תהליך הלמידה, להגברת המוטיבציה הפנימית, למסוגלות עצמית, לגמישות ולמעורבות במחקר הלימודי.


בעולם החדש הזה, השימוש בידע בדרך יצירתית הוא המיומנות החשובה ביותר, ברגישות, בסקרנות ובאומץ. מי שיישאר מאחור עם ידע תיאורטי, עמוק או שטחי, ולא ידע להבין את המציאות ולהשתמש בידע כדי להתקדם, יהיה לו קושי גדול. מי שלא ידע להשתמש בידע טכנולוגי אוריינות מחשב לא יהיה לו מקום במאה ה 21!.

המשבר הנוכחי הוא הזדמנות מצוינת גם לחשיבה מחדש על מדיניות ממשלתית בקידום הטמעת חומרי לימוד חדשים. יש חשיבות רבה למעורבות המוסדית ברמה מקומית ולמעורבות מקבלי ההחלטות בתמיכה, בקידום, במימון וביישום טכנולוגיות למידה התומכות בחומרי לימוד חדשים ובפדגוגיות למידה והוראה המקדמות למידה חדשנית ומשמעותית עם השימוש בחומרים אלו.