למידה מרחוק

Distance Learning

 בשנת תשפ"א תהיה למידת מרחוק. גם לפי מתווה משרד החינוך. 

על פי הנחיות המשרד, על בתי הספר להיערך לשלושה תרחישים אפשריים:

האפשרות הראשונה – סגר מלא שכוללת סגירה של כלל בתי הספר או בית ספר בודד – אז תתבצע למידה מהבית.

האפשרות השניה – שילוב של למידה מרחוק ולמידה בבית ספר.

האפשרות השלישית מוגדרת "שגרת קורונה", כלומר: בתי ספר יישארו פתוחים אך יפעלו תחת מגבלות הבריאות.

ממשרד החינוך נמסר: "התחלנו את ההיערכות שלו לפתיחת שנת הלימודים לפני כחצי שנה (בחודש ינואר). לאור זאת, חלק מהמתווים והנהלים לשנה הבאה פורסמו זה מכבר במסגרת המתנ"ה. כמו-כן, במהלך הימים הקרובים ימשיך המשרד לפרסם  למנהלי מוסדות החינוך חלקים נוספים באופן מאורגן ומסודר, כשבמקביל הוא ימשיך לשקוד על פתיחת השנה יחד עם השותפים שלו לעשייה החינוכית".

נזכיר את דבריה של פרופ' סיגל סדצקי, ראש שירותי בריאות הציבור במשרד הבריאות, שהתפטרה בימים האחרונים. בדבריה, אמרה סדצקי כי קיים היעדר התאמה של אופן ההתנהלות בבתי הספר לשגרת הקורונה: "הופכים בתי הספר וגני הילדים כר פורה להדבקה ולהתפשטות הנגיף. ישראל פתחה את מסגרות החינוך בצורה מהירה ובהיקף גדול באופן ניכר מרוב מדינות העולם. ללא תנאים תואמים אין לפתוח את מערכות החינוך".

 

השר גלנט אישר שלושה מתווים עקרוניים להפעלת מערכת החינוך בצל הנגיף, בהתאם לתרחישי תחלואה אפשריים. יישום המתווה עשוי להשתנות בין יישוב ליישוב, בהתאם למצב התחלואה המקומי. התוכנית תתואם עם גורמי השלטון המקומי, ארגוני המורים ומשרדי הממשלה השונים. השר הנחה את מנהלי המחוזות להיערך לשיתוף פעולה עם ראשי הערים, המועצות האזוריות והשלטון המקומי ליישום התוכנית ולהפעלתה בכפוף להערכת מצב.

 

מתווה א'

  1. בחטיבות הבינים ובתיכונים תשולב למידה רגילה יחד עם למידה דיגיטלית מרחוק.

  2. תלמידי בתי הספר היסודיים וילדי הגנים ילמדו במסגרות הקיימות עם אמצעי מיגון משופרים.

  3. משרד החינוך יפעל להצטיידות ולהתקנה של תשתיות דיגיטליות, אמצעי קצה ואמצעי מיגון משופרים במשאבים שיוקצו לנושא.

 

מתווה ב'

  1. תלמידי כיתות ה׳-י״ב ילמדו מרחוק.

  2. תלמידי כיתות א'-ד' יחולקו לקבוצות קטנות ומרווחות בבתי הספר היסודיים, כולל בתוך מרחבי הלימוד של תלמידי ה׳-ו׳. יבוצע תגבור של צוות ההוראה בהתאם.

  3. ילדי הגנים ילמדו במסגרות הקיימות עם אמצעי מיגון משופרים.

 

מתווה ג'

  1. תלמידי כיתות ה׳-י״ב ילמדו מרחוק.

  2. תלמידי כיתות א'-ד' יחולקו לקבוצות קטנות ומרווחות בבתי הספר היסודיים, כולל בתוך מרחבי הלימוד של תלמידי ה׳-ו׳. יבוצע תגבור של צוות ההוראה בהתאם.

  3. כל כיתה בגני הילדים תחולק לשתי קבוצות. משרד החינוך והרשויות המקומיות יכשירו את כיתות הלימוד הפנויות בחטיבות הביניים ובתיכונים – ואלה ישמשו כמרחבי לימוד נוספים עבור ילדי הגן. יבוצע תגבור ל הגננותוהסייעות בהתאם.

 

 

לכן אם הלמידה מרחוק תתפוש חלק יש לחשוב על הכנת הציוד לבית ספר . אולי לא צריך לקנות מכשירי כתיבה ,אלא להשקיע במכשרי קצה כמו מחשבים או טאבלטים וכולל טלפון נייד. השאלה מה כדאי לקנות טאבלט או מחשב.

אני הייתי מעדיף נייד על פני טאבלט!

קניית אמצעי קצה תחליף השנה את השימוש במכשירי כתיבה , תיקים, ואפילו רכישת ספרי לימוד..השאלה מה לקנות  תבוא בפרק הבא…