בתי ספר מחייבים הורים לרכוש טאבלטים באלפי שקלים

בניגוד להנחיות משרד החינוך ובג"ץ: בתי ספר מחייבים הורים לרכוש טאבלטים באלפי שקלים

ההנחיות מתנות את רכישת המכשירים בהסכמת 70% מההורים ומגבילות את סכום הרכישה, אך חלק מבתי הספר מתעלמים מהן. ההורים מתלוננים על תשלומים מופרזים ופגיעה באווירת הלימוד בכיתות.

שימוש באמצעי קצה הם זה נעשה בכפייה.
שימוש באמצעי קצה הם זה נעשה בכפייה.

שופטי בג"ץ מתחו  ביקורת על משרד החינוך ורמזו כי במסגרת פרויקט התקשוב מחויבים בפועל ההורים לרכוש טאבלטים לילדיהם לצורך לימוד בכיתה, למרות שהתשלומים מוגדרים כתשלומי רשות. המשנה לנשיאה אליקים רובינשטיין והשופטים יצחק דנציגר וצבי זילברטל קבעו כי על משרד החינוך לסיים את הכנת חוזר המנכ"ל בנושא, להגישו לאישור ועדת החינוך של הכנסת ולהגיש תשובה נוספת לעתירה נגד מיזם רכישת הטאבלטים עד אמצע ספטמבר.

את העתירה נגד משרד החינוך, עיריות תל אביב, בת ים, הוד השרון, והמועצות האזוריות גלבוע ועמק חפר הגישו מאות הורים מרחבי הארץ. השופט רובינשטיין תיאר בהחלטתו את טענות ההורים: "הטענה היא כי סעיף 6(ד) לחוק לימוד חובה… מתיר לרשויות מקומיות גביית תשלומים והחזר הוצאות בעד אספקה, בהיתר השר ובאישור ועדת החינוך והתרבות של הכנסת, ואילו כאן נגבים בעצם ובמהות תשלומי חובה בכסות של תשלומים מרצון ועל כן מופר הסעיף, בחינת מעין 'כופין אותו עד שיאמר רוצה אני'. עוד נטען, כי מעבר לפגם שבדין אין סבירות בהפעלת תוכנית בדרך זו, וכן מופר השוויון לגבי תלמידים שהוריהם אינם יכולים או רוצים להשתתף בתכנית ובתשלומים".

ישנו חוזר מנכ"ל ובו הנחיות כיצד פרויקט זה יתנהל אל מול ההורים בכלל בתי-הספר  מעט נתונים על העלויות הכספיות שנקראים 'רכישת שירותים מרצון' שיחולו על ההורים, אלא אם כן בית-המשפט העליון יחליט אחרת. עלות רכישת אמצעי הקצה נעה בין הסכומים 1,300-2,500 שקלים לתלמיד (הורה) זאת בהתאם  למכשיר שבית-הספר החליט ללמד עמו: טאבלטים/לפטופים. הלמידה מתבצעת באמצעות ספרים דיגיטליים ולא בהכרח באה בכדי להחליף את מקומם של הספרים. כך שהורים ימצאו עצמם מלבד רכישת מכשיר הקצה, רוכשים גם ספרים, ו/או לחילופין יכנסו לפרויקט השאלת ספרים.

החלטת ועדת החינוך בנושא. אבל משרד החינוך בשלו: (מכתב להורים)
בית ספרכם הצטרף ללמידה בתכנית התקשוב הארצית בדגם מתקדם. דגם זה כולל הגעה של ילדכם אל בית הספר עם אמצעי קצה )טאבלט/מחשב נייד(, אשר יאפשר לו שימוש בספרים ותכנים דיגיטליים, במידע זמין ברשת וכן בסביבת למידה מתוקשבת, המאפשרת חריגה מהגבולות הפיסיים של הכיתה אל מעגלי למידה חברתית וגלובלית. אמצעי הקצה יעמוד לרשות ילדכם לאורך כל שעות הלימוד. לספרים דיגיטאליים יתרונות רבים ביניהם: רלוונטיות ועדכניות, היכולת להרחיב ולהעמיק את הלמידה על ידי קישור לתכנים נוספים, פיתוח אוריינות דיגיטאלית ולמידה שיתופית המהווה חלק מהסטנדרטים הבינלאומיים, הפחתת משקל התיקים של התלמידים, הקלה על תהליך רכישת הספרים בתחילת השנה, מניעת זיהום סביבתי ועוד. בנספח מצורף פירוט היתרונות הפדגוגיים שבהוראה בתוכנית התקשוב בדגם מתקדם.

עקרונות הכניסה לתוכנית הינם:

1 .הלמידה תעשה באמצעות ספרים דיגיטליים )אשר חלקם אף יונגשו בחינם לתלמידים

(. 2 .לכל אחד מהתלמידים המשתתפים בתכנית יהיה אמצעי קצה זמין )הורים שמתקשים כלכלית להעמיד אמצעי קצה יפנו בנפרד להנהלת בית הספר(.

3 .הסכמה בכתב של  אחוז 70  אחוז  ומעלה מהורי שכבת התלמידים שנבחרה להשתתף בתכנית.

לסיכום:

משרד החינוך כופה על ההורים כנגד החוק ואישור ועדת הכנסת על הכנסת טאבלטים למערכת החינוך, לדעתי הכנסת אמצעי קצה למערכת החינוך צריכה להיות בהידברות עם ההורים ולא לכפות עליהם .
מוזמנים לפנות אלי.

אפשר לקרוא גם את הפוסט הזה, ולהרחבה שימוש בטאבלטים במערכת החינוך