wifi השימוש בבית הספר.

wifi השימוש בבית הספר.

לאחרונה הורים רבים מפחדים מקרינת ה-  wifi בשימוש בבית הספר.  נמצא שקרינת ה WIFI  איננה מסוכנת לדברי משרד החינוך, אך יש חשש מפניה  מביא לפניכם סרט שמסביר את הנושא.

לפי מחקרים רבים יש הבדל גדול מאוד בין קרינה ברשת ביתית ובין חדר לימוד בו קיים ראוטר אלחוטי ש 40 לאפטופים משדרים וקולטים בו זמנית באופן אינטנסיבי.
אגב, משרד החינוך מודה בבעיה אבל הוא לא רוצה לחייב את בתי הספר לעבור לרשת קווית משיקוליו שלו….

משרד החינוך אומר שאין ועדיף שלא להשתמש ב- wifi:
במוסדות החינוך יש להעדיף התקנה של רשת חוטית בצורה שלא תיצור מפגע בטיחותי הנובע מהתקנתה ומהשימוש בה, כמפורט בסעיף 1 של הנספח "התקנת רשת חוטית ורשת אלחוטית בבתי הספר ושימוש בהן". כלומר משרד החינוך מעדיף שלא ישתמשו בטאבלטים במערכת החינוך כי אין טאבלט שיש לו כניסה קווית.

בחוזר אף נכתב:
תינתן עדיפות להוראה באמצעות יישומי מחשב שאינם מחייבים שימוש ברשת אלחוטית, זאת כאשר מטרות ההוראה והצרכים הפדגוגיים בכיתה מאפשרים שימוש בחלופות כמו אלה המפורטים להלן:
המורה בלבד עושה שימוש באינטרנט.
שימוש בספר/תוכן בגרסת "אופליין".
שימוש בתוכנות שאפשר להתקין על המחשב למשל – מעבד תמלילים, גיליון אלקטרוני, תוכנת מצגות, עריכת תמונות, עריכת סרטוני וידיאו.
תרגול בנושאים כמו ניהול קבצים במחשב ומיומנות תקשוב בסיסית, שעיקרה בהפעלת מחשב ללא קשר לחיבור לאינטרנט.
פתיחת קבצים שאפשר להוריד מהמחשב (בכפוף למגבלות זכויות יוצרים) כגון סרטונים, קובצי קול, וקובצי תמונה.
​משרד החינוך מוסיף בדוח שיש לצמצם את הלימוד עם ה- wifi צבחינה פדגוגית:

הנחיות פדגוגיות להפעלת רשת אלחוטית בביה"ס.

בכיתות א-ג קיימת הגבלה של היקף השעות והימים בהם אפשר להשתמש ברשת אלחוטית בכיתה.
בכיתות א-ב: עד שעת לימוד ביום ולא יותר מ-3 ימים בשבוע ( סה"כ 3 שעות).
בכיתה ג': עד 2 שעות לימוד ביום ולא יותר מ-4 ימים בשבוע ( סה"כ 8 שעות בשבוע

משרד החינוך מעדיף רשת קווית ולא אלחוטית
משרד החינוך מעדיף רשת קווית ולא אלחוטית

הטכנולוגיההאלחוטית הכוללת טלפונים ניידים, Bluetooth ,Wi-Fi וטלפונים אלחוטיים פולטת קרינה אלקטרומגנטית,וייתכן שהיא מהווה סכנה לבריאות האדם. משרד החינוך חושב כי קיימת חשיבות שבתי ספר יהיו "נקיים",ככל האפשר, מקרינה אלקטרומגנטית. אבל אם אין ברירה {ואין) יש להכניס את wifi לבית הספר.

שימוש ב WIFI
משרד החינוך בעד שימוש ב WIFI בצורה מבוקרת

נמצא שראש שירותי בריאות הציבור במשרד הבריאות. אלה גיבשו את המלצותיהם באשר למידת הסכנה שכרוכה בחשיפת תלמידים לקרינה בלתי מייננת בהתאם למגבלות ולכללי הזהירות שנקבעו. כפי שהדגיש משרד החינוך , רמת הקרינה נקבעה בהתאם לסף שהוא מחמיר פי 10 מרמת החשיפה שנקבעה על ידי ארגון הבריאות העולמי כחשיפה בלתי מזיקה.

 

 

משרד החינוך נוקט במדיניות:

עקרון הזהירות המונעת

עקרון הזהירות הוא כלי לניהול סיכוני בריאות וסביבה, המיושם במקרים בהם יש רמה משמעותית של חוסר ודאות מדעית לגבי כלל ההשפעות הבריאותיות/הסביבתיות של גורם כימי או פיזיקלי, אשר לו הגדרות ופרשנויות שונות. על כן יישומו בשטח אינו אחיד. זהו עקרון מנחה בקביעת מדיניות להגנה על הבריאות והסביבה.

אונ' אריאל פירסמה :

מחקר: אין עדות לסיכונים בשימוש ברשת Wi-Fi

על פי מחקר שנערך במשך שנתיים הסיקו מדענים מהסוכנות להגנת הבריאות הבריטית HPA
(Health Protection Agency) כי רמת החשיפה לגלי רדיו כתוצאה מעבודה עם מחשבים ניידים תוך שימוש ברשת Wi-Fi, נמצאת בתחום המוגדר כבטוח.

במסגרת התכנית הלאומית "התאמת מערכת החינוך למאה ה-21" משרד החינוך מניח את התשתית הפדגוגית והפיזית ליישום טכנולוגיות מתקדמות בבית הספר: אינטרנט בפס רחב, מקרן, מחשב נייד לכל מורה, טכנאי ורכז תקשוב, תכנים דיגיטליים המותאמים לתכניות הלימודים, השתלמויות, הדרכות ועוד. משרד החינוך אינו מספק אמצעי קצה לתלמידים – כגון מחשבי לוח (Tablet PC) ומחשבים ניידים (Notebook) – אולם הוא רואה בהצטיידות בתי הספר באמצעים אלו פעולה מבורכת שיש בה כדי להשלים את הפעולות המבוצעות על ידי המשרד במסגרת התכנית להתאמת מערכת החינוך למאה ה-21.

כפי שניתן לראות מן האמור בחוזר, משרד החינוך מנחה את בתי-הספר להעדיף את השימוש
בתשתיות אינטרנט קוויות ולא בנקודות גישה אלחוטיות. עם זאת, משתמע מההוראות כי מוסדות
חינוך שהתקינו זה מכבר גישה אלחוטית לאינטרנט אינם נדרשים להחליף את התשתית האלחוטית
לקווית אלא לנקוט פעולות "למזעור רמת הקרינה", כמפורט בחוזר,

למרות אי-ההסכמה בדבר הסיכונים, יש הסכמה כללית שילדים הם אוכלוסייה פגיעה או
רגישה במיוחד לקרינה משדות אלקטרומגנטיים.

משרד החינוך אינו פוסל שימוש ב- WIFI  הוא מעדיף שהתקשורת תהיה קוית אך ידוע שהכנסת הטאבלטים מעודד שימוש ב- WIFI. לכן משרד החינוך אומר יש להכניס רשת אלחוטית ולבדוק לפחות פעמיים בשנה את רמת הקרינה.עוד עדכן משרד החינוך, כי נערכו בדיקות בטיחות וקרינה ב-1,047 בתי ספר ע"י בודקים מוסמכים מטעם המשרד להגנת הסביבה, ובאף אחת מן המדידות לא נמדדה חריגה מרמת הקרינה המותרת. לכן משרד החינוך מקדם את השימוש בטאבלט בסופו של דבר גם כי זה לא מוצהר.

להלן דבריו של פרופ' סטליאן גלברג מנהל אגף הקרינה במשרד לאיכות הסביבה בוועדת החינוך של הכנסת במרס 2014 : " ״הבעיה היא בכיתה שיש 40 מחשבים, בכל מחשב נייד, כמו שיש פה, יש שני משדרים בשני הצדדים של המסך. כל משדר כזה מסוגל לשדר 50 מילי וואט. אז אם יש 30 או 40 מחשבים שמשדרים בו זמנית, החשיפה בכיתה יכולה להגיע לרמות די גבוהות. זה עוד פעם, לא כשמורידים קובץ, אלא דווקא כשמשדרים, שהמחשב הנייד משדר הנקודה הזאת, עוד פעם, זו חשיפה שאנחנו חושבים, במשרד להגנת הסביבה, שהיא לא מוצדקת, בהתחשב בזה שקיימת אלטרנטיבה שזה רשת חוטית…. אנחנו גם חושבים שילד בבית הספר, כל עוד החינוך הוא חובה, מחייבים אותו להגיע לבית הספר, ויש ילדים, נוכחנו לדעת – גם בישראל וגם בחו"ל – ילדים שיש להם רגישות יתר לנושא של קרינה, ובדיוק כמו שמנגישים בית ספר בשביל ילד עם נכות, אין שום סיבה לא לעשות משהו דומה לילד שיש לו רגישות יתר לנושא של קרינה״

דבר נוסף משרד החינוך מדבר על חינוך באמצעות הטלפון  הנייד שבאמצעתו התלמיד ישתמש בסמארטפון שלו בתהליך הלימודי בו אין בבית הספר תשתית קווית או אלחוטית מספקת נמצא מסתבר שרשת האלחוטית בבית הספר בתל אביב לא פועלת כנדרש ואין אפשרות להתחבר דרך רשת ה wifi ! אז התלמידים משתמשים בטלפון הסלולרי הפרטי שלהם !! ולאף אחד לא איכפת שטלפון סוללרי מקרין יותר ממחשב נייד . יש לציין כי ראש מועצת גני תקווה מנחילה בבתי הספר היסודיים ובחטיבות הביניים ביישוב מהפכת סלולר. בעקבות סכנות הקרינה מהטלפונים הסלולריים החליטה ליזי דלריצ'ה על סדר חדש: מדי בוקר, כאשר התלמידים מגיעים ללימודים, הם יכבו את הטלפונים הסלולריים ויפקידו אותם אצל המורה. הטלפונים יוכנסו לכספת והתלמידים יזכו לקבלם בסוף יום הלימודים. גם על המורים ייאסר השימוש בטלפונים סלולריים במהלך יום הלימודים. 

לסיכום:

משרד החינוך מבהיר כי הוא בעד הכנסת רשת אינטרנט קווית לבית הספר, על פני השטח מעודד משרד החינוך על הקמת רשת אינטרנט אלחוטית ( WI-FI )  כי רק רשת כזאת יעילה לשימוש בציוד קצה הכוללת "ניידים ,טאבלטים , וטלפונים סלולאריים"). ומי שחושב שמשרד החינוך יעקב הכנסת רשתות אלחוטיות טועה הוא. וכמו כן פורסם בגולבס :"משרד החינוך נותן מענקים של 240 אלף ש״ח לכל בית ספר שיצטרף לפרוייקט התקשוב ויתקין ווי פיי."
במקום שישקיע את הכסף הזה בתשתית אינטרנט קווית בבתי הספר שלא מקרינות .

בחולון נמצא ש-9 מ 12 בתי הספר שנבדקו על ידי משרד איכות הסביבה יש חריגה בקרינה. לא נמסר מה עושה משרד החינוך ,נשרד איכות הסביבה , ועיריית חולון בקשר לחריגה הזאת.

 

 

 

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *